Примарна селекција отпада у ужичким школама

Резултати  примарне  селекције  отпада  у  школама  у нашем  граду, у првом  полугодишту  школске  2013/2014

Након 4 месеца како је уведен систем примарне селекције отпада у школама у Ужицу, у прилици смо да објавимо прве фазне резултате који овај процес и квантитативно описују. Наиме, од тренутка када су прве канте постављене у школама (половина маја), преко набавке камиона (август) и његовог стављања у погон, па све до набавке и постављања контејнера (септембар), 14 ужичких школа је прикупило 5,9 т секундарних сировина које су дистрибуиране на тржиште, посредством Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко.

Најбоље резултате, до сада, остварују основне школе Нада Матић и Слободан Секулић, као и средње школе Медицинска и Економска. Имајући у виду чињеницу да се школе међусобно разликују, како по величини, тако и по броју ученика, локацији на којој се налазе и броју запослених, сасвим је природно да се и резултати селекције разликују. Тренутно је у току мониторинг посета свим школама које учествују у пројекту, која ће дати детаљније информације у вези стања на терену, са циљем да се отклоне евентуални проблеми, а истовремено и идентификују добри примери који би се даље ширили и мултипликовали.

Примарна селекција отпада у школама се реализује у оквиру пројекта Увођење система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли који партнерски спроводе Регионални центар за управљање отпадом Дубоко и Регионална развојна агенције Златибор из Ужица, а ЈКП Комуналац и Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат се реализује средствима ЕУ у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија Босна и Херцеговина.

Погледајте презентацију Зашто примарна селекција отпада

Почетна О нама Смерови Настава Ученици Kултура