ЗАПОСЛЕНИ

Директор школе и помоћник директора

Презиме и име

Врста стручне спреме

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања

Милица Прљевић

Дипломирани педагог

28

ДА

директор школе 100%

Караић − Шибалић Зорица

Мастер математичар

23

ДА

помоћник директора 50%

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА

Наставни кадар

Презиме и име

Врста стручне спреме

Предмет/и који/е предаје

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања

у Школи

% ангажовања

у другој школи

Арсенијевић Слободан дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 33 ДА 100 /
Андрић Емилија дипл. филозоф

Логика са етиком (стручно)

13 ДА 20

10% Музичка

20% Уметничка

46%Техничка

Бајић Јасмина

проф. Физичке културе

Физичко васпитање (стручно)

32

ДА

100

/

БралушићВлаховић Душица

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 26 ДА 100

/

Вукотић Милена

дипл.инжењер технологије Познавање робе, Комерц.позн.робе,грађ. васп.(стручно) 30 ДА 65 35%Техничка

Вићентић Драган

дипл. сликар проф. ликовне културе

Ликовна култура, Грађанско васпитање (стручно)

13 ДА 25

30% Медицинска

5% Гимназија

40% ОШ Краља Петра II

Вучинић Јелена

проф. Српског језика и књижевности

Српски језик и књижвност (стручно)

19 ДА 100 /

Гавриловић Бранко

мастер математичар

Математика (стручно)

13 ДА 100 /

Ђоковић Иван

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 27 ДА 100 /

Ђуричић Наташа

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 23 ДА 100 /

Златић Обрад

проф. физичке културе, магистар наука из области физ. васп. и спорта

Физичко васпитање (стручно)

36 ДА 100 /

Зечевић Никола

Дипл. теолог

Верска настава

13 НЕ 70 30% Угоститељско - туристичка школа Чајетина

Јањушевић Ксенија

проф.српског језика

Српски језик и књижевност (стручно)

38 ДА 100 /

Јелисавчић Небојша

проф.технике и информатике

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

Пословна информатика са електр. пословањем (стручно)

Грађанско васпитање

21 ДА 100 /

Јовановић Александра

Дипл. правник

Правна група пред.(стручно)

17 ДА 60 40% Техничка школа Пожега

Јанковић Ивана

Проф. историје

Историја (стручно)

11 НЕ 10

65% ОШ Краља Петра II

25% Музичка

Караић Шибалић Зорица

мастер математичар

Математика (стручно)

23 ДА 100 /

Кнежевић Светлана

проф. физичке културе

Физичко васпитање (стручно)

23 ДА 10 90% Гимназија

Кузељевић Ивана

дипл. економиста

Економска група предмета (стручно)

Грађанско васпитање,

Организ. практичне наставе и

вежби (стручно)

10 ДА 100 /

Караклић Бранка

проф. француског језика и књижевности

Француски језик (стручно)

5 НЕ 33,33 /

Костадиновић Јовановић Јелена

дипл. економиста, магистар економских наука

Економска група предмета, Организ. пр.наст.и вежби (стручно)

24 НЕ 50 50% Угоститељско - туристичка школа Чајетина

Лукић Бранкица

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 27 ДА 100 /

Мајкић Светлана

проф. српског језика

Српски језик и књижевност  (стручно)

22 ДА 100 /

Максимовић−Рубежановић Љиљана

дипл. економиста

мр наука међунар.економије

Економска група предмета (стручно) 28 ДА 100 /

Марјановић Мирјана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 27 ДА 100 /

Марковић Весна

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 28 ДА 100 /

Марковић Љиљана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 33 ДА 100 /

Марковић Раденко

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 33 ДА 100 /

Миливојевић Радош

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 26 ДА 100 /

Миликић Биљана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 29 ДА 100 /

Миловић Биљана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 21 ДА 100 /

Миловић Марија

мастер. проф. језика и књижевности

Српски језик и књижевност (стручно)

2 НЕ 100 /

Милошевић Аница

дипл. математичар

Математика (стручно)

33 ДА 100 /

Милошевић Драгана

проф. енглеског језика

Енглески језик (стручно)

21 ДА 100 /

Миљковић Надежда

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 35 ДА 100 /

Мићић  Бућић Оливер

дипл. историчар

Историја (стручно)

19 ДА 110 /

Милекић Бранкица

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 27 ДА 100 /

Пантелић Љиљана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 30 ДА 100 /

Пауновић Милеса

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 16 ДА 100 /

Пауновић Славица

дипл. инжењер

организационих  наука

Рачунарство и информ,Посл.информ. Електронско посл. (стручно)

14 ДА 40 /

Пузовић Валентина

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 21 ДА 100 /

Пуцаревић Бојана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 15 ДА 100 /

Пековић Александар

проф. физичке културе

Физичко васпитање,

изабрани спорт (стручно)

17 ДА 40 60% Медицинска

Павловић Милка

дипл. психолог

Пословна психологија,

Вешт.Комуникације (стручно)

26 ДА 30

60% Уметничка

10% Гимназија

Радовановић Миломирка

дипл. политиколог

Социологија, Грађ. васпит.(стручно)

31 ДА 65

15% Уметничка

20% Гимназија

Ратковић Кристина

дипл. географ

др наука из обл. туризма

Географија,Економ. геогр. (стручно)

18 ДА 80

20% Гимназија

Ристовић Душица

дипл. биолог

Биологија, Екологија, (стручно)

19 ДА 30 70% Гимназија

Ристовић Радован

дипл. математичар

Математика (стручно)

24 ДА 105,5 /

Стојановић Светлана

проф. енглеског језика

Енглески  језик (стручно)

10 ДА

113,9

/

Станић Љиљана

дипл. правник

Правна група предм. (стручно)

18 ДА 100 /

Селаковић Радмила

дипл. биолог

Биологија и Екологија (стручно)

16 ДА 35

65% ОШ Стари град

Станић Гордана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 17 ДА 100 /

Савић Љиљана

мастер филолог

Шпански језик, Грађ. васп. Организ.практ.наст.и вежби (стручно)

2 НЕ 92,22 /

Станојевић Милинковић Слађана

проф. немачког језика и књижевности

Немачки језик (стручно)

6

HE

22,22

Прва основна школа 77,78%

Тодоровић Бранкица

дипл. економиста,

доктор економских наука

Економска група предмета (стручно)

16 ДА 100 /

Тодоровић Миланка

дипл. економиста,

специјалиста за елект. пословање

Рачунар. и информ.

Пословна информ. (стручно)

26 ДА 100 /

Трмчић Бркић Гордана

дипл. економиста Економска група предмета (стручно) 24 ДА 100 /

Тошић Радомир

дипл. физико-хемичар

Физика (стручно)

26 ДА 20

25% ТШ Радоје Љубичић,

45% Техн. школа,

10% Муз. школа

Ћитић Гордана

дипл. физико-хемичар

Хемија (стручно)

28 ДА 30

70% Техничка школа

Цвијовић Мирјана

проф. енглеског језика

Енглески језик (стручно)

26 ДА 100 /

Цицварић Ана

проф. енглеског језика

Енглески језик (стручно)

20 ДА 100 /

Шмакић Гордана

проф. српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност (стручно)

10 ДА 100 /

Шишић Гордна

дипл. географ

Географија, екон. геогр.(стручно)

18 ДА 15

85% ОШ Стари град

Жупић Зоран

дипл. музичар

Музичка уметност уговор о извођењу наставе

/ ДА 5 100% Гимназија

Стручни сарадници

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања

у Школи

% ангажовања

у другој школи

Ђурић Ивана дипл. педагог Школски педагог 12 ДА 100 /
Масал Јелена мастер педагог Школски педагог 2 HE 100  
Радовић Драгана дипл. психолог Школски психолог 16 ДА 50 50% Гимназија

Ваннаставни кадар

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања

у Школи

% ангажовања

у другој школи

Васиљевић Дарко грађев. техн. за високоградњу техн. одржав. инфор. сист. и технологија 3   50 50% Ужичка гимназија

Ђокић Винка

НКВ радник чистачица 32   100  
Ђуричић Љиљана текстилни техничар чистачица 31   100  

Ђокић Снежана

НКВ радник чистачица 36   100  

Јовановић Перса

трговац чистачица 27   100  
Луковић Младенка рачуновод. техничар референт за финансијско-рач уноводствене послове 34   100  

Љубичић Иванка

помоћник столара чистачица 16   100  

Милић Бранка

дипл. правник секретар школе 25 ДА 100  

Милић Зорица

НКВ радник чистачица 34   100  

Петровић Даница

конфекционар чистачица 33   100  

Стојаноски Зоран

ПК радник домар 35   100  
Стефановић Драгана дипл. економиста дипл. економ. за финансије и рачуноводство 15   100  
Почетна О нама Смерови Настава Ученици Kултура