Пројекат "Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области"

У оквиру пројекта  "Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области"  у  току априла, маја и почетком јуна у Економској школи су одржане радионице о ефикаснијем коришћењу огревног дрвета у домаћинствима.  Предавања на радионицама допринела су проширивању знања из екологије и заштите животне средине, али и повезивању школског градива са свакодневицом и искуствима из реалног живота.

Ученицима се овакав приступ у раду изузетно допао јер су били у могућности да примене уџбеничка знања у  обради тема из свакодневног живота  и да примене научено.

Колико су радионице допринеле ширењу еколошке  свести и како ученици кроз овакве активности  постају еколошки савеснији грађани,  можемо закључити из текста који су написали:

"На радионицама смо научили много тога: о климатским променама, природним катастрофама, о обновљивим и необновљивим изворима енергије, о предностима коришћења дрвне биомасе... Информације које смо добили, помогле су нам да  разумемо зашто и како долази до климатских промена, како сваки појединац   утиче на загађење животне средине, али и колико свако од нас може допринети побољшању тренутне ситуације. Сазнања о коришћењу  енергије на Земљи мало су нас  разочарала, јер  још увек много више користимо необновљиве изворе енергије.  При том, фосилних горива на Планети има ограничена количина , а њиховим сагоревањем ослобађају се бројни  гасови са ефектом стаклене баште. Последице неконтролисаног и еколошки неприхватљивог  коришћења угља и нафте осећамо свакодневно,  јер то један од разлога промене климе. На предавањима о начинима ефикаснијег коришћења дрвне биомасе научили смо неке од предности обновљивих извори енергије. 

Највише су нас заинтересовала предавања о економским уштедама при коришћењу различитих облика дрвне биомасе, јер научено можемо да пренесемо родитељима и комшијама. Велики број људи не зна доста тога о дрвету и новим начинима употребе дрвне биомасе.  Све који желе да сазнају нешто корисно, могу се обратити нама, а ми ћемо поделити ово што смо научили на радионицама. Како бисмо едуковали што више људи у нашем граду, мислимо да је потребно што више оваквих радионица са јасним и конкретним подацима. Такође, мислимо да би било добро да се радионице организују тако да покушају да утичу на промену еколошки неадекватних навика  људи из свог блиског окружења.

Желимо да удишемо чистији ваздух у нашем Ужицу, а то је могуће уколико довољан број људи убедимо да промене лоше навике по питању грејања.

чланови еколошке секције "

Радити са оваквим ученицима, право је задовољство. Надам се да ћемо и наредне школске године заједно радити на ширењу еколошке свести и савести.

дипл. биолог  Душица Ристовић, професор  екологије и биологије у Економској школи

Почетна О нама Смерови Настава Ученици Kултура