Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2021/2022

RASPORED ČASOVA

Važi od: 01.09.2021.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Мајкић Светлана
2ЦТ
2ФА
4ФА
1ЦТ
1TO
3ПА
1TO
2ЦТ
4ФА
4ФА
2ФА
3ПА
1ЦТ
2.Шмакић Гордана
4ЦТ
4ПА
4Е1
4Е2
2ПА
2ТХТ
2ПА
4ЦТ
4Е2
4Е1
2ТХТ
4ПА
3.Јоковић Дејан
3ФА
1ФА
3СБО
3ЦТ
1ФА
3ЦТ
3СБО
3ФА
4.Јањић Слађана
4СБО
4СБО
2СБО
2СБО
5.Миловић Марија
6.СРП2
1СБО
3ТХТ
1ПА
1ПА
3ПА
3ТХТ
1СБО
3ПА
7.Цвијовић Мирјана
1ФА
1TO
4Е1
2ФА
2ТХТ
1ФА
4Е1
4ЦТ
2ТХТ
4ЦТ
2ТХТ
8.Цицварић Ана
1ЦТ
1СБО
3ЦТ
4ФА
2ПА
1СБО
1ЦТ
3ЦТ
3ФА
4СБО
4СБО
2ПА
4ФА
9.Милошевић Драгана
3СБО
4ПА
1ПА
1ПА
3ФА
3ТХТ
3ФА
2СБО
2СБО
4ПА
10.Стојановић Светлана
2ЦТ
4Е2
2ЦТ
4Е2
3ПА
3ПА
11.Спасојевић Никола
12.Станојевић-Милинковић Слађана
3ТХТ
1ПА
3ТХТ
3ПА
3ПА
1ПА
2ТХТ
2ПА
2ТХТ
13.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
4ПА
1ПА
1ПА
2ПА
14.Савић Љиљана
4ПА
2ТХТ
3ТХТ
2ТХТ
15.Златић Обрад
2ФА
2СБО
4ЦТ
2ПА
4ПА
4ЦТ
2ФА
2ЦТ
4ФА
4Е2
4ПА
4ФА
2ПА
2ПА
4ФА
2ЦТ
2СБО
4Е2
16.Бајић Јасмина
1ЦТ
3ФА
3ТХТ
3ФА
3ТХТ
3ЦТ
1ЦТ
1СБО
1ФА
3ЦТ
3ФА
1ФА
1СБО
3ПА
3ПА
1ПА
17.Браловић Ана
4СБО
4Е1
2ТХТ
4СБО
4Е1
2ТХТ
18.ФИЗ
1TO
1TO
19.Ратковић Милинко
3СБО
3СБО
20.Милошевић Аница
3ЦТ
1ЦТ
4Е1
4Е2
3ЦТ
1ЦТ
4Е2
4Е1
21.Караић-Шибалић Зорица
3ТХТ
2ПА
4ЦТ
2ПА
4ЦТ
3ТХТ
22.Ристовић Радован
1ПА
1ФА
3ФА
2ТХТ
2ФА
2ФА
4ФА
4ПА
3ПА
3ПА
1ФА
3ФА
4ФА
23.Гавриловић Бранко
1СБО
3СБО
3СБО
1TO
1TO
3СБО
1СБО
4СБО
2ЦТ
2СБО
4СБО
4СБО
2СБО
2ЦТ
24.Пауновић Славица
1ФА
3ФА
1ФА
25.Пузовић Валентина
2ЦТ
2СБО
2ПА
2ПА
2СБО
1ПА
1ПА
1TO
1TO
26.Станић Љиљана
3ЦТ
3ФА
1СБО
1ПА
2ПА
4ЦТ
2ФА
2ПА
4ПА
2СБО
2СБО
4ЦТ
2ПА
4ПА
2ФА
1ПА
3ПА
3ФА
3ПА
3ЦТ
1СБО
27.Јовановић Александра
4Е2
4Е2
4Е1
4Е1
1TO
3СБО
1TO
1TO
3СБО
1TO
28.Данијела Жунић
4ПА
4ПА
4ФА
4ФА
29.Наташа
3ЦТ
3ЦТ
4СБО
4СБО
30.Мићић-Бућић Оливер
2ФА
2ПА
2ЦТ
1ПА
1ФА
1ЦТ
2ТХТ
2ЦТ
2ТХТ
2ПА
2ФА
1TO
1TO
1ПА
1ЦТ
1ФА
31.Јанковић Ивана
1СБО
1СБО
32.Андрић Емилија
4ПА
33.Поповић Александра
3ТХТ
3ТХТ
2ПА
2ПА
3ПА
34.Ђурић Ивана
3ПА
35.Вићентић Драган
3ФА
3ТХТ
3ТХТ
3ТХТ
2ПА
2СБО
36.Ћитић Гордана
1СБО
1ЦТ
1TO
1ЦТ
1СБО
1TO
37.Тошић Радомир
1СБО
1TO
1СБО
1TO
38.Селаковић Радмила
4ФА
2ПА
2СБО
2СБО
1TO
1ФА
1TO
1TO
1ПА
1ЦТ
1ЦТ
1ПА
1ФА
39.Ратковић Кристина
1ЦТ
1TO
1ФА
1ПА
1TO
1ФА
1ЦТ
1TO
1ПА
2ЦТ
2ЦТ
40.Јешић Марина
2СБО
2ТХТ
41.Максимовић Горан
3ПА
3ПА
3ТХТ
3ТХТ
42.Арсенијевић Слободан
4СБО
4Е1
3СБО
3СБО
4Е1
2СБО
4Е2
4СБО
4СБО
4СБО
4Е2
4СБО
4СБО
2СБО
3СБО
3СБО
3СБО
43.Бралушић-Влаховић Душица
3ПА
3ПА
4ЦТ
4Е1
4ФА
4ФА
4Е1
4Е2
4ФА
4ФА
4Е2
4ЦТ
44.Ђуричић Наташа
2ТХТ
4ФА
4ПА
3ТХТ
3ТХТ
4ПА
4ФА
45.Костадиновић Јелена
3СБО
3ТХТ
3СБО
3ТХТ
46.Кузељевић Ивана
4Е2
4ЦТ
4ПА
2ТХТ
4ФА
2ТХТ
4ЦТ
4Е2
4Е1
2ТХТ
4ФА
4Е1
47.Лазић Милева
2СБО
3СБО
2СБО
2СБО
48.Лукић Бранкица
4ФА
2ФА
2ФА
2ЦТ
2ЦТ
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
49.Максимовић-Рубежановић Љиљана
1ЦТ
3ПА
1ПА
1ЦТ
1ЦТ
1ФА
1ПА
1ФА
50.Марјановић Мирјана
2ТХТ
3ТХТ
2ТХТ
4СБО
3ТХТ
51.Марковић Раденко
1ПА
1ФА
3ФА
3ФА
1ФА
1ПА
3ФА
1ПА
1ФА
3ФА
52.Марковић Љиљана
2ЦТ
4СБО
4СБО
4СБО
4СБО
2ЦТ
53.Марковић Весна
4СБО
4СБО
3СБО
3СБО
54.Милекић Бранкица
4ФА
4ФА
4ФА
4ФА
55.Миливојевић Радош
3ПА
3ПА
3ПА
1ПА
1ПА
3ПА
4Е2
4ПА
4Е1
4ПА
4ПА
4Е2
4Е1
56.Миликић Биљана
1ФА
1ЦТ
3ФА
1ФА
2ФА
4Е2
2ЦТ
2ФА
4Е1
4Е2
3ФА
1ЦТ
4Е1
4Е1
2ЦТ
57.Ђоковић Иван
3СБО
1ФА
3ФА
3СБО
3СБО
3СБО
1ФА
58.Миловић Биљана
4Е2
4ПА
4ПА
2ПА
4ПА
2ФА
4Е2
2ПА
2ПА
2ТХТ
4Е2
59.Пуцаревић Бојана
3СБО
1СБО
1СБО
1СБО
1СБО
1СБО
1СБО
3СБО
2ПА
2ФА
2ТХТ
60.Јелисавчић Небојша
1ЦТ
1СБО
1СБО
1ЦТ
2ФА
2ПА
2ПА
2ФА
61.Тодоровић Миланка
4Е1
4Е2
4ЦТ
4ЦТ
4Е1
3ЦТ
3ЦТ
3ЦТ
4Е2
62.Миљковић Надежда
1СБО
3ФА
4ФА
2СБО
2СБО
2СБО
2СБО
4ФА
2СБО
3ФА
3ТХТ
1СБО
63.Пантелић Љиљана
4Е1
4ЦТ
4СБО
4ЦТ
4СБО
4Е1
4ЦТ
4Е1
1ЦТ
1ЦТ
3ЦТ
1ЦТ
3ЦТ
64.Пауновић Милеса
1ПА
1TO
1ПА
3ЦТ
1СБО
1TO
1TO
3ЦТ
65.Станић Гордана
3ФА
3ЦТ
3ТХТ
3ПА
3ПА
3ЦТ
3ТХТ
3ФА
4ФА
4ЦТ
2ЦТ
4ЦТ
4ФА
4ЦТ
4ЦТ
2ЦТ
66.др Тодоровић Бранкица
2ФА
2ФА
2СБО
3ПА
1ФА
1ФА
2СБО
1СБО
1СБО
1ФА
67.Трмчић - Бркић Гордана
3ЦТ
2ЦТ
2ЦТ
2ФА
1ФА
3ФА
2ФА
2ЦТ
3ФА
1ФА
3ЦТ
68.Росић Марија
2ПА
2ПА
1СБО
69.МУЗИЧКО
1TO
70.Зечевић Никола
71.Вукотић Милена
4ЦТ
2ЦТ
3ЦТ
2ЦТ
4ЦТ
3ЦТ

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net