Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2018/2019.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 03.06.2019.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Јањушевић Ксенија
1ЦТ
1Е1
3ПА
3ФА
3Е1
1ЦТ
3ТТ
1Е1
3ФА
3ТТ
3ПА
3Е1
3Е1
2.Мајкић Светлана
3Е2
1ФА
1ФА
2ПА
2СБО
2ПА
3Е2
1ФА
2СБО
3.Вучинић Јелена
2Е2
2ФА
2Е1
2ЦТ
2Е1
2ЦТ
2Е2
2ФА
4.Виторовић Душица
1ПА
1Е2
3СБО
1СБО
1ПА
1Е2
1СБО
3СБО
5.Миловић Марија
3ПА
3ПА
6.Цвијовић Мирјана
1ЦТ
1Е1
3Е2
3Е1
1ЦТ
3Е1
1Е1
3Е1
3Е2
7.Цицварић Ана
3ТТ
1ФА
1СБО
3ФА
2ЦТ
2ПА
2ПА
1СБО
3ФА
3ФА
3ТТ
1ФА
2ПА
2ЦТ
2ПА
8.Милошевић Драгана
3СБО
2СБО
2Е2
2ФА
2СБО
2ФА
2Е1
2Е2
3СБО
2Е1
9.Стојановић Светлана
1ПА
1ПА
3ПА
1Е2
3ПА
3ПА
1Е2
1ПА
3ПА
1Е2
1ПА
10.Станојевић Слађана
3ПА
3ПА
11.Караклић Бранка
3ПА
3ПА
2ПА
2ПА
1ПА
1ПА
12.Савић Љиљана
2ПА
2ПА
1ПА
1ПА
13.Златић Обрад
1ФА
1ПА
3Е1
3ПА
3СБО
1ПА
3Е2
1ФА
3Е2
1СБО
1ЦТ
3ТТ
3ФА
3СБО
3ТТ
1ЦТ
3ПА
3Е1
1СБО
3ФА
14.Бајић Јасмина
2Е1
2ЦТ
2ПА
2Е2
2ЦТ
2Е2
2Е1
2ФА
2ПА
2ФА
15.Кнежевић Светлана
1Е1
1Е2
1Е2
1Е1
16.Пековић Александар
2СБО
2СБО
2ПА
1ПА
1СБО
17.Милошевић Аница
3Е1
1Е1
1Е2
3Е1
1Е1
1Е2
2Е2
2Е2
18.Караић-Ш. Зорица
2ЦТ
2ЦТ
3ФА
1ЦТ
2ЦТ
1ЦТ
3ФА
19.Ристовић Радован
2ФА
2ПА
3ТТ
1ФА
2ФА
1ФА
20.Гавриловић Бранко
2Е1
3Е2
2Е1
2СБО
2СБО
3СБО
3ПА
1СБО
1ПА
3Е2
3СБО
3СБО
3СБО
1ПА
3Е2
3ПА
1СБО
21.Јелисавчић Небојша
1СБО
1ПА
3ТТ
1ЦТ
1ФА
1ФА
3ФА
1СБО
1ПА
3ТТ
1ЦТ
22.Пауновић Славица
2СБО
2ПА
2ПА
1Е1
2СБО
2ПА
2ПА
1Е2
1Е2
1Е1
23.Тодоровић Миланка
2ФА
3Е2
3Е2
3Е1
2ФА
3Е1
24.Мићић-Б. Оливер
1Е1
2Е2
2ЦТ
2ПА
2ПА
2ФА
2ЦТ
2Е1
1ЦТ
1ПА
1Е2
1ФА
2Е1
2ФА
2Е2
1ФА
1ПА
1Е1
1Е2
1ЦТ
25.Недељковић Снежана
1СБО
1СБО
26.Станић Љиљана
2ПА
2ФА
2ПА
2ПА
2СБО
1СБО
3ПА
3ФА
1ПА
2СБО
2ФА
1ПА
1СБО
3ФА
3ПА
27.Јовановић Александра
3Е2
3Е1
3СБО
3СБО
3Е2
3Е1
28.Радовановић Миломирк
3Е2
3ТТ
3Е2
3ПА
3ТТ
3Е1
3Е1
2СБО
29.Андрић Емилија
30.Ристовић Душица
1ФА
1Е1
1ЦТ
1Е2
1ПА
1Е2
1ФА
1Е1
1ПА
1ЦТ
31.Селаковић Радмила
2СБО
1Е2
2ПА
2Е1
2СБО
32.Ратковић Кристина
2Е2
2Е1
1ЦТ
1ПА
1ФА
2СБО
2ЦТ
2Е1
1ФА
1ЦТ
1ПА
3ПА
3ПА
2Е2
2ЦТ
2СБО
2Е1
33.Ћитић Гордана
1Е1
1ЦТ
1Е2
1Е2
1ЦТ
1Е1
34.Богићевић Марија
1СБО
1СБО
35.Вукотић Милена
2ЦТ
2Е2
2Е1
3ТТ
3ТТ
3ПА
3Е2
3ТТ
2Е1
2Е2
2ЦТ
2ПА
36.Тошић Радомир
1СБО
1СБО
37.Арсенијевић Слободан
2СБО
2СБО
1СБО
1СБО
3ТТ
3ТТ
2СБО
2СБО
1СБО
1СБО
3ТТ
3СБО
3СБО
38.Бралушић-В. Душица
3Е1
3Е2
3ПА
3ПА
3СБО
3Е1
3СБО
3Е2
39.Ђоковић Иван
2ФА
3СБО
1ФА
3СБО
40.Ђуричић Наташа
2ФА
3ТТ
3ТТ
3ТТ
2ФА
41.Костадиновић - Јовановић Јелена
3Е2
3СБО
3СБО
3Е2
42.Лукић Бранкица
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
2СБО
2СБО
2СБО
2ПА
2ПА
3ФА
43.Максимовић-Р. Љиљана
2ПА
2ФА
3ТТ
2ПА
44.Марјановић Мирјана
2Е2
2Е2
2ЦТ
2Е2
2ЦТ
3ТТ
2Е2
45.Марковић Весна
46.Марковић Љиљана
1СБО
3Е2
1СБО
3Е2
3Е2
1СБО
3Е2
1СБО
47.Марковић Раденко
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
48.Милекић Бранкица
2ЦТ
2ЦТ
1ФА
1ФА
2ЦТ
3ФА
1ФА
49.Миливојевић Радош
3ПА
3ПА
3ПА
2ПА
1ПА
2ПА
2ПА
3ПА
1ПА
3ПА
50.Миликић Биљана
2Е2
2Е1
1Е2
3Е1
1ФА
2Е2
2Е1
3Е1
1Е2
1Е1
3Е2
1ЦТ
1Е1
1Е1
1ФА
3Е2
1ЦТ
51.Миловић Биљана
1Е2
1ПА
1ПА
1Е2
3Е1
1ПА
1ПА
3Е1
1ПА
3Е1
1Е2
52.Миљковић Надежда
3СБО
3СБО
3СБО
3СБО
3СБО
53.Пантелић Љиљана
1ЦТ
1ЦТ
1ЦТ
1Е1
1Е1
1ЦТ
1Е1
2Е1
2Е1
2Е1
54.Пуцаревић Бојана
3СБО
1ПА
3СБО
3СБО
2СБО
2СБО
2ФА
3СБО
2СБО
55.Пузовић Валентина
1Е2
1ЦТ
1СБО
1ЦТ
1СБО
1Е2
1Е1
1Е1
1Е2
1ЦТ
1Е1
56.Пауновић Милеса
1ФА
1СБО
3ФА
3Е1
3Е2
1ФА
1СБО
3Е1
1ФА
2ФА
2СБО
3Е2
3ФА
2СБО
2ФА
57.Станић Гордана
3ФА
3ТТ
1Е2
1Е1
3ФА
2ФА
2ЦТ
3ФА
1Е2
3ФА
3ТТ
1Е1
2ЦТ
2ФА
58.Тодоровић Бранкица
2ЦТ
2ЦТ
2Е1
2Е2
2ЦТ
2ЦТ
2Е1
2ПА
2Е2
2ЦТ
2ЦТ
2ЦТ
3ПА
3ПА
3ПА
3ПА
2ПА
59.Трмчић - Бркић Гордана
3Е1
1ФА
3ФА
2Е2
2Е2
2Е1
2Е2
1ФА
3Е1
3ФА
2Е1
2Е1
60.Вићентић Драган
3ФА
2СБО
2ПА
61.Жупић Зоран
62.Митровић Драгина
3ПА
3ПА
2ПА
2ПА
63.Павловић Милка
3ТТ
2Е2
2ЦТ
64.Зечевић Никола
3Е1
3СБО
3ФА
1ПА
1ФА
1СБО
1ЦТ
1Е1
1Е2
2Е2
2ПА
2ФА
2СБО
2ЦТ
65.Шишић Гордана
3СБО
3ФА
1ФА
1ЦТ
2ФА
66.Луковић Славко
1Е1
3Е1

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net