Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 30.10.2017.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Јањушевић Ксенија
4Е1
2ФА
2Е1
4БС
2ФА
2ПА
2ТТ
4Е1
2Е1
2Е1
4БС
2ТТ
2ПА
2.Мајкић Светлана
4ФА
2Е2
4СО
1СуБО
3БС
1ПА
4ФА
2Е2
3БС
1СуБО
1ПА
4СО
3.Вучинић Јелена
3Е2
3ФА
1Е1
3ФА
3ПА
1Е2
1Е1
3Е1
1Е2
3Е2
3Е1
3ПА
4.Рогић Гордана
1ФА
3СО
1ЦТ
4ПА
2СБО
4Е2
1ЦТ
3СО
1ФА
4ПА
2СБО
4Е2
5.Joсиповић Јована
3ПА
3ПА
6.Цвијовић Мирјана
3ПА
3ПА
3ПА
3БС
3ФА
1Е1
2Е1
4Е1
3БС
3ПА
3ФА
1Е1
4Е1
2Е1
7.Цицварић Ана
4БС
2Е2
2ТТ
2ФА
2ФА
2ТТ
4БС
2Е2
1ПА
1ЦТ
1ПА
1ПА
1ЦТ
1ПА
8.Милошевић Драгана
3Е1
1СуБО
3Е2
1Е2
1Е2
3Е2
1СуБО
1Е2
3Е1
4Е2
2СБО
4ФА
2СБО
4ФА
4Е2
9.Стојановић Светлана
4ПА
2ПА
4ПА
1ПА
3СО
1ФА
4СО
4СО
2ПА
4СО
2ПА
4СО
4ПА
4ПА
2ПА
1ФА
1СуБО
3СО
10.Станојевић Слађана
4БС
4БС
2ПА
2ПА
3БС
3БС
11.Јовановић Нинослава
1ПА
1ПА
12.Караклић Бранка
2ПА
4ПА
1ПА
1ПА
4ПА
2ПА
13.Златић Обрад
4ПА
4БС
4ФА
2СБО
2ПА
2Е1
2Е2
2ТТ
4ПА
2ФА
2Е1
2Е2
2ТТ
4СО
2ФА
2СБО
4БС
4ФА
2ПА
4СО
14.Бајић Јасмина
1ФА
3Е2
3ПА
1ПА
1Е1
1Е2
3БС
1Е1
3ФА
3Е1
1ФА
3БС
3ФА
1ПА
3Е2
1ЦТ
1ЦТ
1Е2
3Е1
3ФА
3ПА
15.Кнежевић Светлана
4Е1
4Е2
1СуБО
1СуБО
4Е1
4Е2
16.Александар Пековић
3ФА
3СО
3СО
2ПА
4ФА
3СО
17.Милошевић Аница
3СО
2Е1
4Е1
4Е2
3СО
1Е2
3Е2
4Е1
2Е1
4Е2
1Е2
3Е2
18.Караић-Ш. Зорица
1ЦТ
1Е1
1ЦТ
3Е1
2ФА
4БС
4СО
3Е1
1Е1
1ЦТ
4СО
2ФА
4БС
19.Ристовић Радован
1ФА
3ФА
4ПА
4ФА
3БС
3БС
1ПА
3ФА
4ФА
1ФА
3БС
3ПА
20.Лазовић Мирјана
4ПА
4Е2
4Е1
4Е1
2ПА
4ПА
2ФА
2ПА
4Е2
1ПА
3ПА
3ПА
3Е1
3ФА
3Е2
2ФА
3Е1
3Е2
3ПА
3ФА
1ПА
21.Мићић-Б. Оливер
1ПА
1ФА
1ЦТ
4ФА
2ФА
2ПА
2Е1
2ТТ
2Е2
1ФА
1ЦТ
1Е2
1Е1
2Е2
2ФА
2ПА
2ТТ
2Е1
1Е2
1Е1
1ПА
22.Андрић Емилија
4ПА
23.Ристовић Душица
1Е1
1ЦТ
1ФА
1ПА
1Е2
1ПА
1Е1
1Е2
1ФА
1ЦТ
24.Радовић Драгана
2Е1
2ТТ
2ПА
2ПА
3ПА
3ПА
25.Гавриловић Бранко
3ФА
1СуБО
2СБО
2Е2
2ТТ
2ПА
2Е2
2ТТ
1ФА
3ФА
1СуБО
2Е2
2СБО
2ПА
26.Јелисавчић Небојша
2ПА
2ТТ
2ПА
1ЦТ
1ПА
1ЦТ
2ТТ
2ПА
2ТТ
2ТТ
2ПА
1ПА
1ФА
27.Ђуричић Наташа
2ПА
2ФА
3Е2
1ФА
1ФА
3Е2
3Е2
2ФА
2Е2
2ПА
2Е2
2Е2
28.Пузовић Валентина
1ЦТ
1ЦТ
1СуБО
1ЦТ
2ФА
2СБО
2Е2
2Е2
2СБО
2СБО
2Е2
29.Марковић Раденко
3ФА
3ФА
1ПА
1ФА
1ФА
3ФА
1ФА
3ФА
1ПА
1ПА
1ФА
30.Пауновић Славица
1Е1
1Е2
1Е2
4СО
2СБО
4СО
2СБО
1Е1
1СуБО
1СуБО
31.Марјановић Мирјана
1Е2
1ЦТ
3ПА
1Е2
4БС
4БС
1Е2
1Е2
1ЦТ
2ТТ
32.Максимовић-Р. Љиљана
1ПА
3ПА
3СО
3СО
2ПА
1ФА
2ТТ
3СО
33.Тодоровић Бранкица
2ПА
1ПА
1Е1
1Е2
3БС
3ФА
2ПА
2ПА
4Е1
1Е1
3ПА
1Е2
1СуБО
34.Трмчић - Бркић Гордана
1Е1
1ФА
3Е1
1Е1
3Е2
3Е2
1Е1
3Е1
1ФА
2Е1
4Е1
4Е2
2Е1
4Е1
4Е2
2Е1
35.Пуцаревић Бојана
4СО
1СуБО
1СуБО
1СуБО
2СБО
1ФА
2СБО
1СуБО
1СуБО
1СуБО
36.Арсенијевић Слободан
3СО
1СуБО
3СО
3СО
1СуБО
4СО
4СО
4ФА
4ФА
4СО
4ПА
4СО
4ПА
37.Пантелић Љиљана
4Е1
4Е1
4Е1
1ЦТ
4Е1
1ЦТ
1Е1
3СО
1Е1
1Е1
1ЦТ
38.Тодоровић Миланка
3Е1
3Е1
3Е2
4Е2
4Е1
4Е1
3Е2
3Е2
2ФА
2ФА
4Е2
39.Лукић Бранкица
1Е2
1Е2
4ФА
2ФА
3БС
1Е2
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
40.Милекић Бранкица
3Е1
3Е1
4ФА
4ФА
4ФА
3Е1
3Е1
4ФА
2ФА
41.Бралушић-В. Душица
3СО
3Е1
3Е1
3ПА
3СО
3ПА
4ФА
4Е2
4ФА
4ФА
4Е1
4Е2
4ФА
4Е1
42.Миловић Биљана
4Е2
4СО
4Е2
2Е1
4Е2
2ФА
2Е1
2Е1
4Е2
43.Миливојевић Радош
4Е1
4Е2
1ПА
3ПА
3ПА
1ПА
3ПА
4ПА
4ПА
4ПА
4Е2
4Е1
3ПА
1ПА
44.Марковић Љиљана
3БС
4БС
4БС
4БС
4БС
4БС
3БС
4БС
45.Миљковић Надежда
3БС
3БС
2СБО
2СБО
3БС
2СБО
3БС
3БС
2СБО
2СБО
2СБО
46.Ђоковић Иван
2ФА
2ФА
4БС
3ФА
1ФА
1ФА
4БС
4БС
4БС
47.Марковић Весна
3СО
48.Миликић Биљана
3Е1
3Е2
1Е1
1Е2
2Е2
2Е1
4Е2
4ПА
4Е1
2Е1
4ПА
2Е2
4Е1
4Е2
3Е1
1Е1
3Е2
1Е2
49.Пауновић Милеса
2Е1
2Е2
2СБО
2ФА
3Е1
3БС
1СуБО
3БС
3Е2
2Е1
2СБО
2Е2
2ФА
3Е2
1СуБО
4БС
3БС
3Е1
50.Станић Гордана
2ТТ
2ТТ
2ТТ
4ПА
4Е2
4ФА
4ПА
2ТТ
2ТТ
2ТТ
2ТТ
4Е2
4ФА
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
51.Вићентић Драган
3СО
2СБО
2ПА
3ФА
52.Луковић Славко
2ТТ
53.Вукотић Милена
2Е2
2ФА
2Е1
4Е2
4Е1
2Е2
3ФА
1ФА
3Е1
2Е2
2ПА
4ПА
2Е1
54.Павловић Милка
3СО
55.Ратковић Кристина
2СБО
2Е1
2Е2
2СБО
4СО
2Е2
2Е1
1ПА
1ФА
1ПА
1Е1
1ЦТ
3ПА
1ЦТ
3БС
1ФА
1Е1
56.Радовановић Миломирк
4СО
4ФА
4ПА
4БС
2Е2
3Е2
3ПА
3Е1
3Е1
3Е2
4СО
2ПА
4ФА
4ПА
57.Селаковић Радмила
2СБО
2СБО
2ПА
2СБО
4ФА
58.Станић Љиљана
4ФА
4ПА
2СБО
2ПА
4СО
2СБО
4ПА
1СуБО
1СуБО
4ПА
59.Зечевић Никола
2Е1
2ТТ
2ФА
2СБО
4Е2
4ФА
4БС
4Е1
3ФА
3СО
1ФА
1ПА
1Е2
3Е1
3Е2
3ПА
1СуБО
1ЦТ
3БС
60.Тошић Радомир
2ТТ
1СуБО
2ТТ
1СуБО
61.Перовић Слободан
2ТТ
2ТТ
1Е2
1ЦТ
1СуБО
1Е1
1Е1
1Е2
1ЦТ
1СуБО
62.Миловановић Светлана
1СуБО
1СуБО
63.Каљевић Јелена
4ФА
3Е2
3Е2
4ФА
64.Шишић Гордана
1Е2
3Е2
1ЦТ

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net